sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Hotline
- 0985 995 799

-

Can nhựa thông dụng

Can 5 lít vàng đủ (C5VD)
Can 5 lít vàng đủ (C5VD)
Can 5 lít trắng đủ (C5TD)
Can 5 lít trắng đủ (C5TD)
Can 5 lít trắng thiếu (C5TT)
Can 5 lít trắng thiếu (C5TT)
Can 2L vàng thiếu
Can 2L vàng thiếu
Can 2L trắng thiếu (C2TT)
Can 2L trắng thiếu (C2TT)
Can 2L trắng đủ (C2TD)
Can 2L trắng đủ (C2TD)
Can 5 lít vàng thiếu (C5VT)
Can 5 lít vàng thiếu (C5VT)
Can 10 lít (C10)
Can 10 lít (C10)
Can 2L vàng đủ (C2VD)
Can 2L vàng đủ (C2VD)
Can nhựa 10L
Can nhựa 10L
Can nhựa dân dụng
Can nhựa dân dụng
Can nhựa dân dụng 20L
Can nhựa dân dụng 20L
Can nhựa có quai
Can nhựa có quai
Can dân dụng 1.6L
Can dân dụng 1.6L
Can nhựa dân dụng  5L
Can nhựa dân dụng 5L